Patrimoniul Arhitectonic din Oraşele Judeţului Prahova. Un proiect WEB-GIS pentru educarea tinerilor în spiritul conştientizării valorilor arhitectural-istorice

Perioadă desfăşurare proiect finanţat A.F.C.N.: 15.03.2012 - 15.11.2012.

Obiective

Proiectul urmăreşte să atingă două obiective majore: educarea tinerilor în sensul conştientizării valorilor patrimoniului construit şi crearea unui Server Cartografic (web - GIS server) - instrument modern, atractiv şi viabil de înregistrare şi monitorizare a monumentelor istorice orăşeneşti din judeţul Prahova.
Activităţile proiectului constau în:
- cursuri de introducere în cunoaşterea şi înţelegerea patrimoniului cultural naţional, care vor fi ţinute de către arhitecţi OAR şi specialişti din DJCPN Prahova (mai, iunie, septembrie octombrie 2012).
- excursii documentare cu elevii de liceu (mai, iunie, septembrie 2012).
- expoziţii tematice de prezentare a patrimoniului citadin realizate împreună cu tinerii liceeni, adresate publicului larg (octombrie - noiembrie 2012).
- realizarea unui site internet, care va găzdui un server cartografic (WEB - GIS server) şi o bază de date, unde vor fi înregistrare monumentele istorice în format spaţial alături de infrastructura judeţului Prahova, de formele de relief şi cele hidrografice, ce vor fi apoi afişate pe fundalul oferit de Google Earth, Open Street Map sau Bing Maps pentru reconstituirea cât mai exactă a contextului topografic. Serverul va putea fi consultat şi actualizat de către orice utilizator şi va fi totodată şi un instrument cu rol cultural-turistic, de cunoaştere a specificului arhitectonic prahovean în toată lumea. Utilizatorii îl vor percepe ca pe o hartă digitală interactivă.
     Proiectul propus de noi se integrează într-un context în care interesul pentru monumentele istorice de arhitectură este din ce în ce mai mare atât din partea societăţii civile cât şi a specialiştilor fie ei arhitecţi, istorici sau specialişti în managementul cultural. Preocupările şi atenţia publicului sunt determinate de distrugerile din ce în ce mai frecvente de monumente istorice, care au cauze diverse: acţiuni directe, uneori ilegale, de demolare ori acţiuni indirecte: alocarea unor finanţări insuficiente pentru conservarea sau punere în valoare, indiferenţa autorităţilor statului sau abandonul din partea proprietarilor. Din păcate societatea românească nu este conştientizată prin strategii coerente, ci doar prin ştiri media sau dezbaterii izolate, organizate în general doar ca urmare a dispariţiei unui monument sau concretizării unei noi ameninţări asupra unor monumente. De asemenea în programa şcolară pentru liceu nu există cursuri dedicate prezentării importanţei patrimoniului istoric naţional.
     Opinia civică românească trebuie astfel să participe direct la protecţia, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi să devină din ce în ce mai interesată de valoarea spirituală şi comercială a patrimoniului arhitectonic. Comunitatea trebuie să înţeleagă că monumentele istorice reprezintă o verigă puternică cu trecutul, atât la scară naţională, dar mai ales locală şi că acestea sunt ca urmare elemente identitare şi de legitimare a specificului naţional şi local. De asemenea nu trebuie să ignore importanţa economică, monumentele istorice putând fii pilonii de bază a unor strategii de revigorare economică a unor regiuni sau oraşe prin acţiuni de turism cutural. Pentru ca acest demers să fie pus în practică este necesar în primul rând ca membrii unei comunităţi să cunoască monumentele istorice construite şi contextul arhitectonic în care se află. Acest lucru se poate face doar prin educaţie a cetăţenilor ce vor îşi vor exprima apoi interesul faţă de patrimoniul construit prin acţiuni de monitorizare a stării lui de conservarea, a riscului la care sunt este supus şi a felului în care este valorificat. Noi considerăm că acest deziderat se poate atinge decât printr-un instrument viabil, accesibil şi modern, precum este un server cartografic on-line, în fapt o hartă digitală interactivă. Oferim astfel o cale care să combine cele două obiective: educarea tinerilor în cunoaşterea patrimoniului construit şi canalizarea energiei şi interesului lor faţă de internet şi tehnologiile informaţiei în vederea protecţiei şi valorificării monumentelor istorice.
     Prin serverul cartografic şi pagina web de prezentare a monumentelor vom aduce în faţa publicului şi societăţii civile un instrument dedicat protecţiei şi valorificării cultural-istorice a monumentelor istorice din oraşele judeţului Prahova.
     Demersul nostru se constituie însă ca fiind unul original pe acest fundal, deoarece cu excepţia aplicaţiei amintite ca funcţionând pe site-ul www.cimec.ro, creat de fostul Institut de Memorie Cultural - CIMEC sau de proiectul eGis Pat al Institutului Naţional al Patrimoniului, în România nu există încă o aplicaţie de tip server web - GIS care să aibă un caracter interactiv, în sensul în care utilizatorii să actualizeze şi să contribuie personal cu noi date la valorificarea şi protecţia monumentelor istorice.
     Atragem de asemenea atenţiei asupra cererii din ce în ce mai mare de hărţii de detaliu, la o scară mare, a zonelor urbane, pe care un utilizator să le poate accesa gratuit de oriunde prin internet, să le poată descărca pe calculatorul personal, încărca pe diverse aparate mobile, actualiza şi apoi reda întregii lumi prin reîncărcare în spaţiul virtual. Exact acest lucru dorim să ofere aplicaţia noastră la terminarea proiectului.
     Un alt motiv pentru care acţiunea noastră este necesară este unul moral, dar în acelaşi timp şi legal şi priveşte necesitatea ca datele referitoare la monumentele istorice şi patrimoniul construit din România, strânse şi deţinute de instituţiile statului, precum Direcţiile Judeţene de Cultură şi Patrimoniu Naţional, să ajungă la contribuabili fără condiţionări, în spiritul transparenţei şi accesului liber la informaţiile de caracter public, conform legislaţiei europene şi româneşti în vigoare.
     
     Implementarea proiectului de către asociaţia Musica Viva va avea un impact benefic asupra evoluţiei viitoare a organizaţiei. Experienţa acumulată de-a lungul realizării propunerii culturale atât în coordonarea execuţiei cât şi în gestionarea bugetului şi a parteneriatului va influenţa semnificativ viitoarele proiecte care vor fi abordate cu mai multă încredere şi probabil la o scară mai mare. De asemenea dacă scopurile proiectului vor fi atinse, obiectivele asociaţiei vor fi îndeplinite, în special cel referitor la promovarea turismului cultural, ceea ce va aduce şi capital moral membrilor organizaţiei.
     Ordinul Arhitecţilor din România îşi va atinge de asemenea scopurile prevăzute în statut, de a susţine soluţii concrete de monitorizare şi protejare a patrimoniului arhitectonic şi de a educa prin cursuri şi seminare de formare adresate tinerilor.
     Impactul implementării proiectului se va resimţii şi asupra celor două instituţii publice: Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Prahova şi Liceul de Artă Ploieşti. Prima dintre ele, care în calitate de reprezentant al statului român, îşi va îndeplini misiunea de punere în aplicare a politicilor de protejare a monumentelor arhitectonice, asumate prin legi şi totodată de educaţie a tinerilor. De asemenea va promova transparenţa şi va pune la dispoziţia contribuabililor informaţiile pentru care aceştia au plătit indirect. Liceul de Artă Ploieşti va beneficia în special de valoarea adăugată programei şcolare şi va putea dezvolta un curs opţional de protecţie şi conservare a monumentelor pentru tineri. De asemenea liceului îi va reveni datoria menţinerii şi administrării serverului on-line, alături de Musica Viva, iar acest aspect va putea avea un impact deosebit asupra evoluţiei ulterioare, prin conştientizarea tot mai acută a rolului de manager al valorilor arhitecturale, atât în calitate de instituţie publică cât şi de instituţie de educaţie a viitorilor membrii ai societăţii civile.