Ruinele conacului Brâncoveanu - Mavrocordat, com. Bărcăneşti
Previous Image
Ruinele conacului Brâncoveanu - Mavrocordat, com. Bărcăneşti